Praca pośrednika nieruchomości we Wrocławiu

W tym artykule przygotowaliśmy informacje o tym jak wygląda praca agenta nieruchomości we Wrocławiu. W tym artykule dowiesz się przede wszystkim z  kim współpracuje, jaki jest zakres obowiązków oraz jaki jest główny cel pracy pośrednika.  Dowiesz się również kim jest agent nieruchomości czyli kto najczęściej aplikuje na stanowisko doradcy nieruchomości.

 

Kim jest pośrednik nieruchomości

Kim jest pośrednik nieruchomości 

Działania pośrednika są zdefiniowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Na jej mocy „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności, które zmierzają do nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, najmu lub dzierżawy nieruchomości i innych. Poza tym agent nieruchomości  może wykonywać ekspertyzy i doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Robi to samodzielnie lub dzięki pomocy innych osób, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową. Pośrednicy mogą więc współpracować z agentami bez licencji, ale ich działania ograniczone są jedynie do czynności pomocniczych. Pośrednik nieruchomości może być również nazywany agentem nieruchomości lub doradcą nieruchomości.”

Zatem kim jest Pośrednik ?

Przede wszystkim jest to  osoba dbająca o  bezpieczeństwo transakcji. Transakcja sprzedaży, bądź najmu zazwyczaj przebiega w kilku procesach. Uczestniczymy w negocjacjach, organizujemy prezentacje, kompletujemy dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji. Codziennie mamy kontakt z potencjalnymi klientami zainteresowanymi kupnem, najmem , z właścicielami nieruchomości oraz notariuszami. Taka dynamika pracy stawia przed nami wyzwania.

W naszej opinii pośrednik nieruchomości  to osoba, która wzbudza zaufanie i która swoim działaniem potrafi wypracować wiarygodność.  Wiarygodność to dotrzymane terminy i sprawdzone informacje. Natomiast zaufanie budowane jest indywidualnym podejściem do klienta oraz umiejętnością zrozumienia jego potrzeb.

Czym zajmuje się pośrednik nieruchomości w swojej pracy?

Jak wygląda praca agenta nieruchomości?

Nasza praca polega na obsłudze obecnych klientów i pozyskiwaniem nowych zleceń. Odpowiedzialni jesteśmy za  promowanie nieruchomości naszych klientów przy pomocy dostępnych narzędzi marketingowych. Przeprowadzamy prezentacje nieruchomości, spotykamy się z klientami, podpisujemy z nimi umowy pośrednictwa, uzgadniamy warunki transakcji, a także uczestniczymy w całym cyklu transakcyjnym. Naszym zdaniem praca agenta nieruchomości to bardziej sposób na życie bardziej niż sztywne 8 godzin spędzone za biurkiem.

Dlaczego właśnie tak uważamy? 

A jak wygląda zakres codziennych obowiązków pośrednika?

Każdego dnia pośrednicy nieruchomości otrzymują sporo maili i telefonów dotyczących prowadzonych zleceń. Im więcej narzędzi marketingowych stosują w swojej pracy, tym większe mają szansę na sukces, a więc sfinalizowanie transakcji.Agenci nieruchomości przygotowują także oferty dla klientów, monitorują zainteresowanie danymi zleceniami czy umawiają ewentualne spotkania. Pośrednicy opracowują porozumienia i umowy. W mniejszych agencjach to właśnie na ogół agent nieruchomości zajmuje się tymi elementami współpracy z klientem. W większych agencjach są do tego niekiedy osobne działy.

Pracuj jako pośrednik nieruchomości we Wrocławiu

Pracuj jako pośrednik nieruchomości we Wrocławiu

Agenci nieruchomości odbywają każdego dnia spotkania z klientami – prezentują nieruchomości, podpisują umowy itd. Często odwiedzają notariuszy, sądy, doradców kredytowych i spółdzielnie mieszkaniowe.Pośrednik, który jest odpowiedzialny za daną transakcję, zawsze bierze udział w jej sfinalizowaniu. Godziny pracy agenta nieruchomości są dość elastyczne. Spotkania z klientami odbywają się bowiem najczęściej po południu. W tych godzinach klienci są bowiem najbardziej dyspozycyjni. Oczywiście opisane obowiązki dotyczą standardowego modelu pracy pośrednika nieruchomości. Coraz częściej jednak agencje skupiają się na pozyskiwaniu wyspecjalizowanych agentów nieruchomości, którzy specjalizują się w określonym segmencie rynku np. lokalach użytkowych itd.Jeżeli chcesz rozpocząć karierę pośrednika nieruchomości we Wrocławiu to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem WRE nieruchomości po więcej informacji.