50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 91a | 51-152 Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-51

do 2ha terenów przemysłowych – 5P – do 500kW

ul. Długa

Kondratowice

3 076 000,00PLN

139,19 PLN / m2

Najważniejsze informacje

Typ transakcji: sprzedaż
Typ nieruchomości: Działka (Przemysłowa)
Rynek: wtórny
Powierzchnia: 22 100,00 m2

Zdjęcia

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest zespół nieruchomości o charakterze produkcyjnym i magazynowym, na który składają się:

Zabudowa:
Budynek magazynowy I - powierzchnia ~1800 m2 - kubatura 18015 m3
Budynek administracyjno-biurowy - powierzchnia 370 m2 - kubatura 1574 m3
Budynek magazynowy II - powierzchnia  541 m2 - kubatura 1895 m3
Budynek magazynowy III i IV - powierzchnia 183 m2 + 215 - kubatura 1933 m3

Nieruchomości gruntowe:
Niespełna 2 ha w większości utwardzone płytami betonowymi lub kostką, w tym co najmniej 7000 m2 powierzchni odkładczej.

Infrastruktura dodatkowa:
Hydrofornia 29 m2 ze studnią o głębokości 12m pełniącą funkcję zbiornika przeciwpożarowego.
Waga 50ton z budynkiem wagowym 27 m2.
Betonowy silos o powierzchni 335 m2
Suszarnia zbożowa typ S 414
4 zbiorniki gazowe.

Budynki administracyjny, magazynowy II, III, IV ogrzewane kotłownią na węgiel.

Przeznaczenie całości terenu (z wyłączeniem 1000 m2) jest przemysłowe, objęte w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 5P - produkcja, składy, magazyny, bazy.
Wskaźniki intensywności zabudowy:
b) maksymalny: 0,80;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,60;
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejsza niż: 20%;
4) wysokość zabudowy 12m

Droga dojazdowa - publiczna, asfaltowa, częściowo brukowana. Przystanek autobusowy zaraz przy wjeździe do inwestycji. W pobliżu nieruchomości biegną również tory kolejowe.

Media: prąd, woda, kanalizacja ściekowa i deszczowa, telekomunikacja
Dostępna moc przyłączeniowa do 500kW (aktualnie 150kW)

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości do zakłady produkcyjne, produkcja rolna. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w dopiero odległości 300m.

Istnieje możliwość zakupu całości lub części nieruchomości.

Zapraszam do kontaktu po więcej szczegółów - +48 577 277 999 - Jacek Kasprzak

WRE Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 91A
50-019 Wrocław
NIP: 897 18 63 216

Uwaga! Prezentowane w serwisie oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

The subject of the sale is a complex of production and warehouse properties, which includes:

Building:
Warehouse building I - area ~ 1,800 m2 - volume 18,015 m3
Administration and office building - area 370 m2 - volume 1,574 m3
Warehouse building II - area 541 m2 - volume 1,895 m3
Warehouse building III and IV - area 183 m2 + 215 - volume 1933 m3

Land properties:
Less than 2 ha, mostly paved with concrete slabs or stones, including at least 7,000 m2 of storage area.

Additional infrastructure:
Hydrophore plant 29 m2 with a 12 m deep well serving as a fire protection tank.
Weight 50 tons with a weighing building of 27 m2.
Concrete silo with an area of 335 m2
4 gas tanks.

Administration and warehouse buildings II, III, IV are heated with a coal-fired boiler room.

The intended use of the entire area (excluding 1,000 m2) is industrial, covered by the 5P symbol in the local spacial planing - production, warehouses, warehouses, bases.
Development intensity indicators:

b) maximum: 0.80;
2) building area index: 0.60;
3) the area of the biologically active surface not less than: 20%;
4) building height 12m

Access road - public, asphalt, partially paved. Bus stop right at the entrance to the investment. There are also railway tracks running close to the property.

Utilities: electricity, water, sewage and rainwater, telecommunications
Available connection power up to 500kW (currently 150kW)

The immediate surroundings of the property include production plants and agricultural production. The nearest residential buildings are only 300 m away.

It is possible to purchase all or part of the property.

Please contact me for more details - +48 577 277 999 - Jacek Kasprzak

WRE Nieruchomości
street Piłsudskiego 91A
50-019 Wrocław
NIP: 897 18 63 216

Attention! The offers presented on the website do not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 of the Civil Code.
For business activities

Numer oferty

8616314
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.