50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 91a | 51-152 Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-51

0,3 HA | Świetna lokalizacja | Media

ul. Topolowa

Szewce

999 000,00PLN

333,00 PLN / m2

Najważniejsze informacje

Typ transakcji: sprzedaż
Typ nieruchomości: Działka (Usługowa)
Rynek: wtórny
Powierzchnia: 3 000,00 m2

Zdjęcia

Opis

Polecam Państwu na sprzedaż działkę budowlaną nr 536/51, zlokalizowaną w bardzo atrakcyjnym położeniu miejscowości Szewce, przy ul. Topolowej. Całkowita powierzchnia oferowanej nieruchomości wynosi 3000 m2. Działka przeznaczona pod usługi i przemysł (U/P).

Identyfikator działki: 022004_2.0013.536/51

plan zabudowy USŁUGOWEJ: przeznaczenie podstawowe - tereny usług, handlu, gastronomii,
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów,
b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych.


2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) lokalizacje nieuciążliwych obiektów produkcyjnych,
b) lokalizację nieuciążliwych obiektów magazynowych,
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych, gospodarczych, socjalnych i biurowych,
d) lokalizację towarzyszących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych,
e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/4 dopuszcza się dodatkowo funkcję usług hotelarskich.


3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12 m,
b) obowiązują dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)o pokryciu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub innymi materiałami o fakturze dachówko podobnej w kolorze ceglastym matowym, kąt nachylenia połaci dachowych 35−45º,
c) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jedno-spadowych (płaskich), w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizacją obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
e) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej,
f) ustala się obowiązek wyznaczenia, w obrębie własności, odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywajņcych okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
g) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszņcych oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązujņcymi przepisami szczególnymi.


4) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej dla właściciela lub zarządcy terenu.
.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA (w tym handel hurtowy i półhurtowy).
1) Dopuszczalne funkcje uzupełniające:

a) bazy, składy i magazyny,
b) obiekty biurowe,
c) obiekty rzemieślnicze,
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
e) elementy reklamowe,
f) zieleń urządzona,
g) urządzenia towarzyszące oraz urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych.

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonujņcej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,


3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 14 m,
b) dopuszcza się lokalizacje wielkokubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych,
c) od strony terenów sąsiednich (pomiędzy obiektem, a granicą działki), jeżeli jest to możliwe nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,


4) Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.


MEDIA:
* dostęp do sieci wodnej
* brak dostępu do kanalizacji - wymagany zbiornik na szambo
* dostęp do sieci gazowej 
* dostęp do sieci energetycznej - szafka z przyłączem energetycznym 60KW na działce


LOKALIZACJA: Województwo dolnośląskie, Powiat Trzebnicki, Gmina Wisznia Mała, Obręb Szewce, ul. Topolowa


CENA - 999 000 zł NETTO

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Dominik Toczek
+48 600 406 066

WRE Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 91A
50-019 Wrocław

Uwaga! Prezentowane w serwisie oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i mogą być nieaktualne.

NOTA PRAWNA:

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Numer oferty

8389102
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.