Miejscowość

Rodzaj nieruchomości

Imię i nazwisko

Ulica

Powierzchnia

Nr telefonu

Nr domu/lokalu

Cena Brutton PLN

Email

opis nieruchomosci

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WRE PROJEKT SP Z.O.O. w ramach prowadzonej przez WRE PROJEKT SP Z.O.O. działalności gospodarczej, w szczególności zaś dla realizacji celów statystycznych oraz marketingowych WRE PROJEKT SP Z.O.O., jej kontrahentów i partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu oraz korekty moich danych osobowych, w tym prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz reklamowych od WRE PROJEKT SP Z.O.O. oraz jej kontrahentów i partnerów biznesowych.